Pěstování a těžba dřeva - Lesy Jáchymov s.r.o.

Naše organizace se zabývá správou lesního majetku města Jáchymov v okresu Karlovy Vary. Prodáváme palivové, zpracované i surové dřevo, pokrývačství, tesařství.

Oborem činnosti  organizace je lesnictví. Lesy zvelebujeme a plně využíváme prostředků, které les poskytuje. Hlavním cílem organizace je produkce dřeva. Těžba a následný prodej dřeva je oblastí, na kterou se nejvíce zaměřujeme.

Další činnosti, které naše organizace provádí, je pěstování a ochrana lesů pod lesním majetkem města Jáchymova. Do ochrany lesů patří kompletní péče o zdravotní stav a stabilitu lesa jako celku. To například zahrnuje doplnění chybějících živin (meliorace), kontrolu hmyzích škůdců a všechny další související činnosti s tím spojené, uvedené v úplném znění lesního zákona č. 289/1995 Sb. o ochraně lesa.

Najdete nás zde :

Lesy Jáchymov s.r.o.
Mathesiova 209
362 51 Jáchymov
351 170 528
04251521
DIČ CZ04251521