Lesy Jáchymov s.r.o.

Vítejte na stánkách

Lesy Jáchymov, s.r.o.

Lesy Jáchymov s.r.o.

Naše organizace se na základě pachtovní smlouvy zabývá správou lesního majetku města Jáchymov. Prodáváme palivové, zpracované i surové dřevo.

Hlavním oborem činnosti organizace je lesnictví. Naší hlavní náplní práce je s péčí řádného hospodáře spravovat svěřený majetek, dodržovat závazná ustanovení daná platným lesním hospodářským plánem a v neposlední řadě minimalizovat a eliminovat rizika abiotických i biotických činitelů. V současné době se jedná zejména o zpomalení šíření kůrovců, kteří již významně poškodili a poškozují evropské lesy. Hlavním cílem organizace je, aby Jáchymov jako město zůstalo obklopeno zdravým a prosperujícím lesem plnícím jak produkční, tak i mimoprodukční funkce.

Zabýváme se správou lesního majetku

města Jáchymov.

AKTUÁLNĚ

Zpracovávání nahodilé těžby

V jarním období probíhá na celé ploše LHC zpracovávání nahodilé těžby, a to zejména zlomů a vývratů, která vzniká v lesích v důsledku působení škodlivých činitelů (vítr, sníh, námraza, hmyzí škůdci, houbové

Zalesňování – jaro 2024

K  typickým jarním úkolům lesníků neodmyslitelně patří výsadbové práce a zalesňování holin. To u nás proběhlo v měsíci dubnu. Rozsah zalesňovacích prací byl 42 040 ks sadebního materiálu s následující dřevinou

Černá skládka

Dne 30.4.2024 objevil lesník Pavel Novotný v lokalitě Rovnost černou skládku odpadu– jedná se o místo, kde jsou v rozporu se zákonem ukládány odpady. Případ byl předán Policii ČR k

Stroj na úpravu cest – tažený grejdr

Lesy Jáchymov s.r.o. ve spolupráci s firmami Agrowest a.s. a N.O.P.O.Z.M. Slatiňany uspořádaly dne 25. 4. 2024 předváděcí akci nového stroje Herkules Plus. Stroj je určen pro úpravy cest a

Přihlášení