Lesy Jáchymov s.r.o.

Myslivost + zvěřina

Myslivost

Jsme strážci mysliveckých tradic a správci honitby Jáchymov. Naše honitba má výměru 2912 ha a hlavní zvěří je zvěř jelení a srnčí. Dále se v honitbě vyskytuje zvěř černá (prase divoké) a ojediněle zvěř mufloní.  Jsme nositeli mysliveckých tradic a snažíme se v co největší míře o jejich dodržování.

Po domluvě zabezpečujeme poplatkový lov pro lovecké hosty podle aktuálně platného ceníku poplatkového lovu na daný myslivecký rok.

Prodej zvěřiny

Zvěř pochází z lokalit, kde unikátní příroda zaručuje vysokou kvalitu zvěřiny na Váš stůl. Zvěřina je nabízena vždy po prohlídce proškolenou osobou. To zaručuje maximální kontrolu zvěřiny s ohledem na její jakost a zdravotní nezávadnost. Zvěřina je prodávána v celých kusech, v srsti, bez hlavy a běhů (mimo prasete divokého, kde je povinnost uvádět do oběhu tuto zvěřinu vždy s hlavou a běhy, za což je při vážení sráženo 10 procent z váhy kusu).

 

Kontakt:

Myslivecký hospodář

Ing. Jaroslav Bergman

bergman@lesyjachymov.cz

Ceník zvěřiny

pro myslivecký rok 2024/2025

Druh

Cena Kč za kg

Jelen evropský

70

Muflon

35

Srnec obecný

100

Prase divoké do 25 kg

40

Prase divoké nad 25 kg

50

Zvěřina je prodávána v celých kusech, v srsti, bez hlavy a běhů (mimo prasete divokého, kde je povinnost uvádět do oběhu tuto zvěřinu vždy s hlavou a běhy, za což je při vážení sráženo 10 procent z váhy kusu).

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Přihlášení