Lesy Jáchymov s.r.o.

Samovýroba dřeva

Samovýroba dříví

Samovýroba je způsobem prodeje, kterým Lesy Jáchymov s.r.o. umožňují zájemcům si vlastními silami a na vlastní nebezpečí vyrobit a zakoupit palivové dříví, tedy zpravidla dříví z mladých lesních porostů, po polomech, dříví napadené kůrovci a podobně. Případný zájemce by měl v první fázi kontaktovat pracovníka Lesů Jáchymov s.r.o., nejlépe místně příslušného lesníka, který má přehled o aktuálních těžebních možnostech. V případě dohody je zadávací list samovýroby, na jejímž základě zájemce vytěží nebo zpracuje ve vymezené části lesa stromy lesníkem k těžbě nebo zpracování určené. Odvoz dříví z lesa je možný vždy až po zaplacení kupní ceny (viz ceník samovýroby).

Jak z uvedeného vyplývá, je samovýroba vhodná zejména pro místní občany s vlastními možnostmi a prostředky nutnými ke zpracování a odvozu dříví. Výhodou je možnost získat palivo za příznivou cenu.

Zde je možná na místě upozornit na rozdíly v jednotkách používaných při prodeji palivového dříví obecně. Zjednodušeně platí, že není metr jako metr. Plnometr (m3) je lesníky nejčastěji používaná míra a jde o množství dříví, které by krychli o hraně 1 m vyplnilo bez vzduchových mezer a bez kůry. U prostorového metru (prm) jde o polena urovnaná do krychle 1x1x1 metr a sypaný prostorový metr (sprm) pak představuje polena v tomto prostoru sesypaná. Je zřejmé, že rozdíly mezi těmito mírami jsou nemalé. Například z jednoho m3 (plnometru) lze vyrobit obvykle 1,6-1,8 prm.

 

Kontakt:

Ing. Jaroslav Bergman               bergman@lesyjachymov.cz       Svítání, Klobouk

Alexander Riedl                        riedl@lesyjachymov.cz              Východní Abertamy, Jelení

Pavel Novotný                          novotny@lesyjachymov.cz        Cihelny, Eduard

František Eret                           eret@lesyjachymov.cz              Popov, Suchá   

Sortiment

tech. jednotka

cena v Kč vč. DPH

Samovýroba palivo jehličnaté hroubí

m3

315

Samovýroba palivo jehličnaté nehroubí

m3

105

Samovýroba palivo listnaté hroubí

m3

363

Samovýroba palivo listnaté nehroubí

m3

105

K samovýrobám bude využívána dřevní hmota bez ekonomické výhodnosti pro Lesy Jáchymov s.r.o. Jedná se především o dodržení porostní hygieny, čistoty lesa, popřípadě výřez lesních cest.

Ke každé samovýrobě bude vystaven zadávací list. Zadávací list slouží zároveň jako povolení k vjezdu.

U jehličnaté hmoty bude použit převodový koeficient 0,66, u listnaté hmoty 0,56.

Přihlášení