Lesy Jáchymov s.r.o.

Nelegální traily

Nelegální traily

Rádi bychom upozornili na protizákonnou činnost, u které jsme v poslední době zaznamenali zvýšenou četnost. Jedná se o tzv. nelegální traily. Jde jak o cyklisty na horských kolech tzv. bajkery, tak i motorkáře na enduro motorkách. V tomto případě legislativa České republiky mluví jednoznačně, konkrétně v zákoně o lesích č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je v hlavě třetí, § 20 jasně uvedeno, jaké činnosti jsou v lese zakázány. Co se týká terénních motocyklů, a potažmo i automobilů, je uvedeno v písmeně g) zákaz jezdit a stát s motorovými vozidly. Pro doplnění uvádíme, že toto platí i pro lesní cestní síť, která je vedená jako pozemky určené k plnění funkcí lesa. Co se týká jízdy na kolech, tak platí písmeno j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy je zakázáno jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních.

Nám, jako správcům lesa, vzniká nezanedbatelná nevratná škoda tvorbou erozních rýh a poškození stromů (zejména kořenů a kořenových náběhů). Dalším rizikem je bezpečnost návštěvníků lesa, kteří využívají les jako odpočinkovou lokalitu a chovají se podle platných zákonů. To jen ukazuje na bezohlednost bajkerů a motorkářů nejen k životnímu prostředí, ale i ke svému okolí.

V případě, že budete svědky tohoto ilegálního jednání je nejjednodušším a také legislativně správným řešením přivolání Policie ČR.

Přihlášení