Lesy Jáchymov s.r.o.

Těžba – lokalita Bratrství

Těžba – lokalita Bratrství

Upozorňujeme návštěvníky lesa, že byla zahájena obnovní těžba v lokalitě Bratrství.

V této lokalitě byla využita technologie těžby formou harvestoru s trakčním navijákem, tzv. T-winchem s předkacováním motomanuální technologií těžařem.  Použití trakčního navijáku je zaměřeno na dvě oblasti: na jedné straně maximalizovat faktor bezpečnosti operátora stroje a na druhé straně co nejvíce zabránit poškození půdy. Tento naviják umožňuje přístup harvestoru nebo vyvážecího traktoru do těžce dostupného nebo svažitého terénu.

Tato technologie byla vybrána z důvodu maximálního zachování přirozeného zmlazení v dané lokalitě. Podle předešlých zkušeností (nejen v našich lesích) se jeví jako nejšetrnější a nejvhodnější.

Veškeré obnovní úmyslné těžby jsou realizovány podle těžební mapy, která je součástí schváleného platného lesního hospodářského plánu. K tomuto plánu se vyjadřuje nejen vlastník lesa, ale také odborné státem zřízené instituce jako je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, Agentura ochrany přírody a krajiny, odbor životního prostředí Městského úřadu Ostrov, odbor majetku města Městského úřadu Ostrov, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, povodí Ohře a Národní památkový úřad.

Přihlášení